ADR-UTBILDNINGAR

 • ADR grundutbildning: 3 dagar, 3 900 kr
 • ADR repetitionsutbildning: 2 dagar, 2 900 kr
 • ADR light 1.3: 1 dag, 1 600 kr

Planerade utbildningar

4 mars ADR 1.3-utbildning

1 – 3 april ADR grundutbildning – anmälan senast 11 mars

23 april ADR 1.3-utbildning

29 april ADR grundutbildning – anmälan senast 8 april

13 maj ADR repetitionsutbildning – anmälan senast 22 april

20 maj ADR 1.3-utbildning

Lelles Återvinning förbehåller sig rätten att ställa in utbildningar pga för få anmälda deltagare, sjukdom eller annan angelägenhet som ligger utanför vår kontroll.

ADR grundutbildning

Om du transporterar farligt gods som styckegods över värdebegränsad mängd måste du har ADR grundutbildning. Efter avklarad kurs ska du ha kunskaper om gällande regelverk och hur du förebygger risker och olyckor, samt agerar om olyckan är framme.

För kursanmälan
ring
044-78 18 451!

Upplägg för utbildningen:

 • Allmänna bestämmelser
 • Nationell och internationell lagstiftning gällande ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning/etikettering av kollin och overpack
 • Fordonsmärkning
 • Samlastnings-bestämmelser
 • Risk och miljömedvetande
 • Transportskydd, tunnelsäkerhet och fordonsutrustning
 • Brandskydd och första hjälpen
 • Prov

Prov genomförs efter MSB: s riktlinjer. Efter godkänd kurs erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år. För att behålla ADR-behörigheten måste en repetitionskurs, med tillhörande prov, genomföras innan ADR-intygets utgång.

ADR light 1.3

Arbetar du med farligt gods i rollen som chef, transportledare, truckförare eller i andra yrkesroller så måste du enligt lag du ha erforderlig utbildning om farligt gods!

ADR 1. 3 syftar till att ge en medvetenhet om faror och riskmoment i arbetet med farligt gods. Utbildningen skräddarsys efter aktuell bransch. Efter avslutad kurs får du lov att köra ADR värdebegränsad mängd. ADR-intyget är giltigt i fem år.

Upplägg för utbildningen

 • Allmänna bestämmelser
 • Lagstiftning ADR
 • Risker med farligt gods
 • Transporthandlingar
 • Märkning och etikettering
 • Riskmedvetenhet
 • Branskydd och första hjälpen