FARLIGT AVFALL

Vi har tillstånd för att transportera och hantera farligt avfall. För industrikunder erbjuder vi dessutom särskilda miljöskåp. Utrustningen i dessa anpassas efter kundens behov.

Läs mer om spillolja:

SPILLOLJA

Ladda ner vårt Tillstånd för transport av farligt avfall:

TRANSPORTTILLSTÅND

 

 

För den bästa servicen och säkerheten – ring och rådfråga oss!